Spoločnosť SEP

Spoločnosť SEP, a.s. je silnou a stabilnou spoločnosťou v oblasti elektroenergetiky, ktorá je od začiatku svojho pôsobenia na trhu chránená ochrannou známkou. Spoločnosť je aktívna od roku 2006.

Naša spoločnosť je držiteľom certifikátu systému kvality ISO 9001:2008 v oblasti poradenskej a konzultačnej činnosti v energetike. Pri dodávkach kladieme dôraz na poskytovanie služieb na profesionálnej úrovni a všetky naše aktivity zameriavame na neustále zvyšovanie kvality našich služieb pre dosiahnutie trvalej spokojnosti zákazníkov. Pri napĺňaní týchto hodnôt sa riadime zásadami efektívneho využívania systému manažérstva kvality.

Spoločnosť SEP, a.s. sa zameriava najmä na poradenskú činnosť. Kľúčové je určenie východiskovej situácie a následná dôkladná analýza potrieb zákazníkov so zohľadnením najnovších trendov v elektroenergetickom biznise.

Cieľom spoločnosti je byť dlhodobo stabilným a silným partnerom v poskytovaní komplexných služieb na liberalizovanom trhu s energiou. Spokojnosť klientov je pre nás prioritným ukazovateľom úspechu. Tím profesionálnych špecialistov je zárukou expertných analýz a prognóz.

Víziou spoločnosti je inovatívny a trend určujúci prístup k obchodným príležitostiam v energetike na slovenskom a európskom trhu s dôrazom na pridanú hodnotu pre klienta.

V rámci poradenstva v energetike sa špecializujeme na znižovanie nákladov hlavne v oblasti elektrickej energie, tepla a v oblasti zvyšovania výnosov za podporné služby. Spoločnosť SEP, a.s. okrem iného zabezpečuje štúdie, projekty a realizáciu týchto projektov u zákazníka predovšetkým z oblasti energetiky.