Klienti

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. SSE - Distribúcia, a.s.Chemes Humenné, a.s.TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.
OKTE, a. s.TEKO – Tepláreň Košice, a.s.Slovnaft, a.s.Chemosvit Energochem, a. s.
U. S. Steel Košice, s.r.o.Vodohospodárska výstavba, š.p.