Politika kvality

Spoločnosť SEP, a.s. dodáva svojím zákazníkom služby v oblasti energetiky.

Pri dodávkach kladieme dôraz na poskytovanie služieb na profesionálnej úrovni a všetky naše aktivity zameriavame na neustále zvyšovanie kvality našich služieb pre dosiahnutie trvalej spokojnosti zákazníkov.

Trvale zlepšujeme efektívnosť systému manažérstva kvality.

 


Pre naplnenie týchto hodnôt sa riadime týmito zásadami:

  • spokojnosť zákazníka je pre spoločnosť najvyššou prioritou,
  • trvalo dosahovať úroveň kvality našich služieb v súlade s požiadavkami zákazníka,
  • spolupráca a partnerstvo so zákazníkmi a dodávateľmi je trvalým zámerom,
  • kvalita procesov a realizácie produktov je vecou všetkých zamestnancov,
  • vytvárať podmienky a dbať na vzdelávania, výcvik, rozvíjanie zručností a skúseností zamestnancov,
  • dodržiavanie legislatívnych predpisov, vo všetkých oblastiach, vzťahujúcich sa na spoločnosť.

 


SEP certifikát ISO 9001:9008